Illustration

VIDEREGÅENDE
TRINN 3

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små skjermer
KAPITTEL Du skal kunne:
14
  • beskrive og drøfte sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
15
  • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening og forklare hvordan dette kan medvirke til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang
16
  • planlegge, gjennomføre og vurdere uteaktiviteter og friluftsliv i nærområdet
Sist i boka
  • øve på og mestre idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter ut fra egne forutsetninger
  • samarbeide om å løse praktiske oppgaver i et læringsfellesskap og ut fra øving og aktivitet reflektere over hvordan egen medvirkning kan påvirke andre

Livsstilen vår er summen av alle av levevanene våre, for eksempel når det gjelder kosthold, døgnrytme og fysisk aktivitet. I kroppsøvingsfaget på videregående trinn 3 får du kunnskap om hvordan du kan ta ansvar for egen helse. Du lærer hvorfor regelmessig fysisk aktivitet og riktige kostvaner bidrar til å gi deg god helse og med det en bedre livskvalitet. Du lærer om den positive sammenhengen mellom trening og helse.

Illustration

På dette trinnet får du en grundig innføring i hvordan du kan planlegge, gjennomføre og vurdere din egen trening over en lengre periode. Du får eksempler på periodeplaner for utholdenhetstrening, styrketrening og allsidig variert trening og på hvordan du kan planlegge og gjennomføre uteaktiviteter i nærområdet.