Illustration

VIDEREGÅENDE
TRINN 2

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små skjermer
KAPITTEL Du skal kunne:
9
  • utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv
10, 11 og 13
  • gjennomføre leker, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter og forstå hvordan ulike aktiviteter påvirker og utvikler koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet
12
  • planlegge og gjennomføre uteaktiviteter til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevelser
  • praktisere bærekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet
Sist i boka
  • praktisere regler for å delta i ulike bevegelsesaktiviteter og medvirke til læring av andre

På videregående trinn 2 lærer du om hvordan fysisk aktivitet kan bidra til en helsefremmende livsstil. Du lærer også om hvordan trening påvirker kroppen, og om spenst- og hurtighetstrening og koordinasjons- og teknikktrening. Videre får du tips om hvordan ulike aktiviteter påvirker og utvikler koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet.

Illustration

Du får kunnskap om hvordan du kan planlegge uteaktiviteter som gir gode naturopplevelser. Du lærer også om hvordan trening skaper forutsetninger for gode arbeidsteknikker, slik at du kan unngå belastningsskader.