Illustration

VIDEREGÅENDE
TRINN 1

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små skjermer
KAPITTEL Du skal kunne:
1, 2, 3, 4, 5, 8
  • planlegge og gjennomføre metoder for øving og trening for å oppnå individuelle mål, også når en ikke kan delta i aktiviteten
  • bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å samarbeide og gjøre andre gode i aktivitet og samspill
6
  • bruke kart og digitale verktøy på en måte som sikrer trygg ferdsel for deg selv og andre
  • bruke lokale tradisjoner for ferdsel i naturen under vekslende årstider
7
  • forebygge skader ved bevegelsesaktiviteter og utføre grunnleggende førstehjelp
Sist i boka
  • trene på og skape nye varianter av lek, bevegelsesaktivitet og dans sammen med andre

På videregående trinn 1 lærer du å planlegge og gjennomføre øving og trening for å oppnå individuelle mål. Du får tips om øvelser du kan utføre, og forslag til treningsprogrammer som kan hjelpe deg i gang. Du får kunnskap om hvordan du skal bruke de grunnleggende prinsippene for trening og hvordan du selv kan skape nye varianter av bevegelsesaktiviteter. Når vi tar utgangspunkt i praksis, blir det enklere å forstå teoristoffet.

Illustration

Du får råd om hvordan du kan forebygge skader og utføre livreddende førstehjelp. Du vil også kunne lære hvordan du kan bruke kart og kompass for å sikre trygg ferdsel for deg og dine venner.