Stikkord

1 RM 45

aerob energifrigjøring 132

aerob utholdenhet 28

aerob utholdenhetstrening 33

aktin 135

aktiv bevegelighet 53

aktiv bevegelighetstrening 55

aktiv tøyning 54, 58

akselerasjon 107, 109

akutte skader 69

alkohol 97

alpint 50, 249

alveoler 130

alvorlige skader 69, 75

anabole steroider 155

anaerob energifrigjøring 132

anaerob trening 35

anaerob utholdenhet 28, 29

anaerob utholdenhetstrening 35

ankelbøyerne 135, 300, 312

ankelstrekkerne 135, 300, 312

anoreksi 154

arbeidsintensitet 128, 129

arbeidskrav 158

arbeidsstilling 97, 99, 101

armbøyeren 42, 135, 288

armstrekkeren 42, 135, 288, 304

arterier 130, 131

avspenningsøvelser 26, 56

badminton 182

baggerslag 276, 280

balanse 71, 112, 244, 250, 255

basistrening 115

basketball 117, 188

basketball, regler 189

beinhinnebetennelse 74

belastningsskader 73

bevegelighet 52

bevegelighetstrening 52, 137, 149, 302

bevegelsesutslag 52

bindevev 135

blodet 30, 99, 130

blodsukkeret 96

blodårene 130

blokk, volleyball 277

blokkering, basketball 191

blokkering, håndball 220

brems 43, 253

brystsvømming 261, 264

bulimi 155

bål 61

clear 185, 187

Cooper-test 166

dans 197

de skrå bukmusklene 135, 292, 308

deltamuskelen 135, 286, 302

den brede ryggmuskelen 135, 288, 302

den firkantede lendemuskelen 296

den rette bukmuskelen 135, 292, 306

den store brystmuskelen 135, 286, 302

den store ryggstrekkeren 135, 290, 306

det lille kretsløpet 130

det store kretsløpet 130

diagonalgang 248

dobbeltdans 248

dobbelttak 248, 289

doping 155

dribling, basketball 190

dribling, fotball 204

dribling, innebandy 225

dropp 185

dynamisk muskelarbeid 42

dynamisk styrke 40, 44

egentrening 157

eksentrisk 43

eksplosiv styrke 46

eksplosiv styrketrening 46

ekvidistanse 236

energifrigjøring 30, 132

energikilder 133

fair play 9

fallhopp 314

ferdighetsmål 160

fett 133, 151

fingerslag 277, 280

finter, basketball 191

finter, fotball 204, 205

finter, håndball 219

finter, innebandy 226

flerstegshopp 315

forebygging av skader 71, 75

forfølgelsesløp 316

fotball 202

fotball, regler 202

friidrett 207

friidrett, regler 208, 210, 211

friidrettsøvelser 212

friluftsliv 60, 120, 170

friluftsloven 63

frisbee 213

fristil, dans 197

fristilkjøring, snøbrett 258

fysisk form 9, 10

føring, fotball 204

føring, innebandy 225

førstehjelp 66, 70, 75, 177

gang forover 253

gang bakover 253

gassutveksling 130

generell oppvarming 19

glukose 133

glykogen 133

goofy 258

grep, frisbee 215

grep, innebandy 225

grunnskudd, håndball 219

helse 92

hemoglobin 131

hengselledd 139

hinderløype 116, 246

hinke i trapp 314

hinke over benker 315

hjerte- og karsykdommer 93

hjerte- og lungeredning 77

hjertet 131

hodestående 271

hofteleddsbøyerne 135, 296, 308

hofteleddsstrekkerne 135, 296, 308

holdepunkter 172, 237

holder 43

hopp i ringer 315

hopp over hekker 314

hoppskudd 220

horisontale hopp 315

hurtig langkjøring 33

hurtighet 106, 137

hurtighetstrening 106, 108, 140, 316

hvilepuls 31

hvite blodceller 131

hyppighet 10

høyde 211

høydekurver 235, 236, 242

håndball 217

håndball, regler 217

håndleddsbøyerne 135, 304

håndleddsstrekkerne 135, 304

håndstående 272

innebandy 222

innebandy, regler 224

innoverførerne i hofteleddet 298, 310

intensitet 10, 30

intensitetsskala 31

intervallarbeid 33, 35

intervalltrening 34

ishockey 252

ishockey, regler 252

kapasitetsprofil 160

kapillærer 131, 136

kappemuskelen 135, 290, 304

karbohydrater 150

karbondioksid 130, 132

kart 62, 172, 233

kartets farger 234

kartkontakt 237

karttegn 234

kasteteknikk, frisbee 215

kipp 274

kinball 229

knebøyerne 135, 298, 310

knestrekkerne 135, 300, 312

kompass 126, 236

kompasskurs 239, 241

konsentrisk 43

kontinuerlig arbeid 33

kontrahere 136

koordinasjon 111

koordinasjonstrening 111, 113

koordinasjonsøvelser 113

koordinative egenskaper 111

korsbåndskader 70

kort intervalltrening 34

kosthold 150

kostvaner 95

kretsløpene 130

krål 262, 263

kuleledd 139

kulestøt 210

kurveorientering 242

landeveissykling 267

lang intervalltrening 35

langkjøring 33

langrenn 248, 248

layup 117, 119

ledd 138, 139

leddets ytterstilling 52

leddflatene 139

leddutslag 52

ledelinjer 237, 239

leir 63, 178

lek 50, 123, 230

lengde 210

livsstil 12, 93, 146

livsstilssykdommer 93

lungene 130

løfteteknikk 101

løpsdrill 212

maksimal dynamisk styrketrening 44

maksimal hurtighet 107

maksimal puls 30

maksimal statisk styrketrening 46

maksimal styrke 49

maksimalt oksygenopptak 129

marsjretningspil 238

melkesyre 29

mellom- og langdistanser 209

merengue 200

mineraler 150

minuttvolum 132

motivasjon 8

motor 43

mottak, fotball 203

mottak, frisbee 215

mottak, innebandy 226

munn-til-munn-innblåsing 77

muskelarbeid 42

muskelstyrke 40

muskeltverrsnittsareal 136

muskelvekst 45

muskel-vene-pumpa 99

musklene 42, 135

musklenes oppbygging 135

muskulær utholdenhet 41

myofibriller 135

myosin 135

målestokk 62, 235

nakkemuskulaturen 306

nappe haler 20

naturlig intervalltrening 35

nedtrapping 26

nikotin 97

næringsstoffer 150

nærskudd 117, 191

offsideposisjon 202

oksygen 29, 128, 130

oksygenopptak 128

oppvarming 18

oppvarmingsprogram 24

orientering 233

overtråkk 70

parallellsving 249

pardans 200

parkour 243

parøvelser 255

pasning, fotball 203

pasning, innebandy 226

pasning, basketball 190

pasning, håndball 219

passiv bevegelighet 53

passiv selvtrening 55

passiv trening med partner 55

passiv tøyning 54

pausegymnastikk 100

periodeplan 162

personlig forsvar 192

pivotering 190

plogsving 249

PRICE-prinsippet 71

progresjon 11

proteiner 150, 151

puls 30

pulstelling 30

pyramidesprint 316

pådrag 218

reaksjon 107

reaksjonsevne 112, 114

regular 258

reinlender 198

repetisjon maksimum (RM) 45

restitusjon 10, 26, 54, 81, 153

returtaking 191

romorientering 112, 114

ruller 271, 272

rusmidler 97

ryggmargen 98

ryggrad 98

ryggvirvel 98

ryggøvelser 103, 104

rytme 111, 113, 197, 250

røde blodceller 131

samarbeid øye–hånd, øye–fot 112, 114

samleårer 131

sandvolleyball 278

serve, badminton 182, 184

serve, volleyball 276, 281

sideleie 75

sikksakkhopp over benk 315

sirkeltrening 47

sittestilling 102

skader 69

ski 247

skiorientering 233

skjelettet 137, 138

skreddermuskelen 135

skrå halsmuskel 135

skudd, basketball 191

skudd, håndball 219, 220

skudd, innebandy 226

skøyter 251

skøyteøvelser 254

skøyting 248

slagvolum 132

slanking 96

smash, badminton 185

smash, volleyball 277

småskader 75

snipp og snapp 50, 114

snøbrett 258

soneforsvar 192

spenning–avspenning–tøyning-metoden 56

spenst 106

spensthopp 109

spensttrening 108, 109

spesifikk del 19, 21

spesifikk trening 12

spesifisitet 12, 38, 49, 58

spiseforstyrrelser 154

sprint 208

sprintløp 316

stadier i teknikktrening 118

startakselerasjon 316

statisk 40, 43, 46

statisk styrke 40

stigningsløp 316

stjerneorientering 241

store setemuskel 135

strekkskade 69

styrke 40

styrketrening 40, 44

styrketreningsøvelser 286

støtskade 70

sving, skøyter 253

svømmeøvelser 264

svømming 260

swing 198

sykkel 267

sårskader 75

taktskifte 316

tchoukball 269

teknikktrening 117

telemark 249

terrengsykling 267, 285

tilpasning 10, 162

tilpasset kraftinnsats 112, 114

tilslag, fotball 203

tommelgrep 237

totakt 190

trappehopp 314

treningsdagbok 167

treningsmetode 32

treningsplanlegging 79, 157

treningsprinsipper 10, 37, 162

treningspuls 31

treningsøkt 80

turkart 62, 235

turn 270

turnøvelser 272

turorientering 233

tyngdeoverføring 250, 253

type I- og II-fibrer 137

tøyning 54

ultimate 213

ultimate, regler 214

universalgrep 184

utholdende hurtighet 107

utholdenhet 28

utholdenhetstrening 28, 32, 35

utoverførerne i hofteleddet 289, 310

vann 95, 152

variasjon 11, 38

varighet 10

vending 253

vener 131

vertikale hopp 314

virvelsøylen 98, 306

vitaminer 152

volleyball 275

volleyball, regler 276

væske 152

yoga 282

øktplan 80